Kod očuvanja kroz promene

Primer šintoističkog hrama Ise – Đingu govori o tome kako je moguće očuvati tradiciju a ipak harmonično se uklapati u tokovima vremena. Ovaj hram je smešten u južnom delu Japana, u gradiću Isuzu, u drevnoj kedrovoj šumi. Današnji oblik je dobio kada je izgradjen, u VI veku naše ere.

U srcu hrama, u maloj klasičnoj gradjevini nalazi se kameni stub, koji predstavlja srce zemlje. Oko njega je sagradjen ostatak hrama od materijala iz prirode – drveta, trske, gline – materijala uobičajenih za klasičnu japansku arhitekturu. Bez obzira na klasičnu formu, materijale i način gradnje, koji su deo uobičajenog koda očuvanja vrednosti ili ukorenjavanja, ova gradjevina ne vezuje prošlošću, jer se tu svakih dvadeset godina vrši ritual Šikinen Sengu koji menja vremensku dimeziju gradjevine, povezuje je sa aktuelnim ciklusom vremena.

U okviru ovog rituala do temelja se ruši gradjevina i poravnava prostor na kojem je ona stajala i pospe se belim gorskim kristalima. Materijal od koga je bio sagradjen hram se iseče i spali. Nedirnuta ostaje samo mala gradjevina koja čuva u sebi srce zemlje. Oko srca zemlje, mističke suštine hrama, koji simbolizuje povezanost svega što postoji, gradi se novi hram, od tradicionalnih materijala, tradicionalnim načinom gradnje. Plan gradnje, baziran na viševekovnoh tradiciji, ali bez postojanja prethodnih nacrta, odredjuje glavni graditelj. Na taj način svakih dvadeset godina ovaj kompleks gradjevina dobija pomalo izmenjeno lice, uz očuvanje tradicije i suštine.

Preuzeto iz dela ” Feng Šui – Tehnologija prostora ” Dr. Marković P. Anna, str. 114-115 , http://annamarkovic.webs.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s