Feng Šui Zen bašte – Gde staviti Zen baštu ?

Feng Šui tumači životni prostor kao okvir u kome se svesni i nesvesni aspekti života uobličavaju, manifestuju i stupaju u interakcije sa okruženjem. Zen bašta stvara simboličku reprezentaciju pejzaža inspirisanu kineskim i japanskim slikarstvom, i prelaz od spoljnjeg ka unutrašnjem krajoliku. Uređivanje Zen bašte stvara uređen sistem koji odslikava svesne i nesvesne predele uma i duše. Svaka bašta postaje jedinstvena minijaturna slika onoga ko je stvara.

Zen bašta, koja predstavlja nas same, jer izražava svesne i nesvesne sadržaje u materijalno-prostornoj formi, prikuplja određene kvalitete energije iz okruženja, pa njeno inače blagotvorno dejstvo može biti pojačano smeštanjem bašte prema pravilima tehnologije prostora – Feng Šuija. Gde je najbolje postaviti Zen baštu zavisi od lične energije, a mesto se može menjati zavisno od promena okolnosti, želja i potreba. Tehnika koja nam to omogućuje je Ba Zhai (Pa Chai), ili u prevodu Osam palata.

Prema pretpostavkama ove tehnike, u svakom prostoru se može odrediti deo koji pripada svakom od 8 prostornih pravaca. Svaki pravac nosi svoj tipičan kvalitet energije, koji u odnosu na osobu može biti harmoničan ili disharmoničan u različitoj meri, zavisno od ličnog energetskog sklopa. Energija osobe se za ove potrebe opisuje Gua (Kua) brojem, brojem godine rođenja, koji je različit za žene i muškarce rođene iste godine, a kreće se od 1 do 9. Energije pravaca se takođe predstavljaju brojevima od 1 do 9, pri čemu je broj 5 u centru, i nije vezan za pravac.

Povoljnost, nepovoljnost i uticaj pojedinh pravaca za osobu se određuje na bazi slaganja tih energija… Svoju Zen baštu možete postaviti na neki od svojih povoljnih pravaca, a koji će to biti, zavisi od toga da li u datom trenutku želite privući nove mogućnosti samoostvarenja, napraviti korenitu promenu u svom životu, otvoriti bolje puteve za komunikaciju i upoznavanje, ili se želite samo stabilizovati i odmoriti.

Dr. Anna Marković Plestović , http://www.annamarkovicwebs.com

Zen bašta, http://www.zenmajstor.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s