Choose a job

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” ~ Confucius

Advertisements

Kod očuvanja kroz promene

Primer šintoističkog hrama Ise – Đingu govori o tome kako je moguće očuvati tradiciju a ipak harmonično se uklapati u tokovima vremena. Ovaj hram je smešten u južnom delu Japana, u gradiću Isuzu, u drevnoj kedrovoj šumi. Današnji oblik je dobio kada je izgradjen, u VI veku naše ere.

U srcu hrama, u maloj klasičnoj gradjevini nalazi se kameni stub, koji predstavlja srce zemlje. Oko njega je sagradjen ostatak hrama od materijala iz prirode – drveta, trske, gline – materijala uobičajenih za klasičnu japansku arhitekturu. Bez obzira na klasičnu formu, materijale i način gradnje, koji su deo uobičajenog koda očuvanja vrednosti ili ukorenjavanja, ova gradjevina ne vezuje prošlošću, jer se tu svakih dvadeset godina vrši ritual Šikinen Sengu koji menja vremensku dimeziju gradjevine, povezuje je sa aktuelnim ciklusom vremena.

U okviru ovog rituala do temelja se ruši gradjevina i poravnava prostor na kojem je ona stajala i pospe se belim gorskim kristalima. Materijal od koga je bio sagradjen hram se iseče i spali. Nedirnuta ostaje samo mala gradjevina koja čuva u sebi srce zemlje. Oko srca zemlje, mističke suštine hrama, koji simbolizuje povezanost svega što postoji, gradi se novi hram, od tradicionalnih materijala, tradicionalnim načinom gradnje. Plan gradnje, baziran na viševekovnoh tradiciji, ali bez postojanja prethodnih nacrta, odredjuje glavni graditelj. Na taj način svakih dvadeset godina ovaj kompleks gradjevina dobija pomalo izmenjeno lice, uz očuvanje tradicije i suštine.

Preuzeto iz dela ” Feng Šui – Tehnologija prostora ” Dr. Marković P. Anna, str. 114-115 , http://annamarkovic.webs.com/

Stop

“Stop leaving and you will arrive. Stop searching and you will see. Stop running away and you will be found.”  ~ Lao Tzu

The master

“The master observes the world but trusts his inner vision. He allows things to come and go. He prefers what is within to what is without.”~ Lao Tzu

Water

“Water is the softest thing, yet it can penetrate mountains and earth. This shows clearly the principle of softness overcoming hardness.” Lao Tzu

Know

“To know that you do not know is the best.
To pretend to know when you do not know is a disease.” ~ Lao Tzu

The Wise Man

“The Wise Man is square but not sharp, honest but not not malign, straight but not severe, bright but not dazzling.”~ Lao Tzu